Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA nr.76/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA MF (DK) nr.59/2019 për kryerjen e procedurave doganore dhe funksionimin e zyrës doganore të Kosovës në Portin e Durrësit dhe Porto Romano, të mallrave që destinacion kanë lëshimin në qarkullim të lirë në RK