Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA Nr. 33/2016 mbi trajtimin dhge administrimin e mallrave të ndaluara dhe të konfiskuara