Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA nr. 33/2016 mbi trajtimin dhe administrimin e mallrave të ndaluara dhe të konfiskuara