Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA Nr. 06/2015 PËR PËRCAKTIMIN E KOSTOS SË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT TË MALLRAVE TË IMPORTUARA