Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA Nr. 06/2013 për plotësimin dhe ndryshimin e anekseve 18 dhe 19 të UA Nr. 11/2009 për implementimin e kodit doganor dhe i akcizave në Kosovë