Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA nr. 06-2013 për plotsimin dhe ndryshimin e anekseve 18 dhe 19 te UA nr.11-2009 per implementimin e KDA-se