Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA (MFPT) NR. 04/2022 PËR PROCEDURAT E DEKLARIMIT TË MALLRAVE /PAJISJEVE TË FSK- SË DHE MËNYRA E APLIKIMIT TË LEHTËSIRAVE PROCEDURALE TË KALIMIT TË KONTROLLIT DOGANOR