Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA MF (DK) Nr. 78/2023 që përcakton obligimin e vendosjes së shenjave kontrolluese fiskale (banderolave) në pijet alkoolike