Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA (DK) nr.80/23 për për plotësimin dhe ndryshimin e UA MF (DK) nr. 56/2019 i ndryshuar me UA nr.70/2021 dhe nr.76/2022 për kryerjen e procedurave doganore dhe funksionalizimin e zyrës doganore të Kosovës në portin Durrësit, sektori i trageteve, sektori i anijeve,sektori i kontejnerëve dhe Porto Romano, të mallrave që destinacion kanë lëshimin në qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës