Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 64-2020 për plotësimin dhe ndryshimin e UA 62-2019 mbi regjistrimin e obliguesve doganor dhe perfaqësuesve në procedurë doganore