Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 38.2017 Per dhenien e Autorizimit per fitimin e statusit te Operatorit te Autorizuar Ekonomik