Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 35.2016 Për ndryshimin dhe plotësimin e UA 08.2013 që përcakton vendet ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallërave të sjella në Kosovë