Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 31.2016 për plotësimin dhe ndryshimin e UA 23-2016 për Procedurën e Thjeshtëzuar