Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 28.2016 per plotësim ndrysh. e UA 92.2011 që përcakton vendet ku vend.zyrat dog,orari i punës,rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave të sjella në Kosovë