Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 26.2016 Për ndryshimin dhe plotësimin e UA 92.2011 që përcakton vendet ku do vendosen zyrat doganore…