Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA 25.2016 për marrjen e mostrave, dokumentacionit të mallit dhe trajtimin e tyre në procedurën doganore