Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

U.B.nr.15.2015- Për rregullimine procedurës së kthimit të taksës së akcizës