Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

U.A MF-NR. 03/2019 PËR PROCEDURAT E REALIZIMIT TË TË DREJTAVE NË LEHTËSIMET DOGANORE DHE TATIMORE PËR INVALIDËT E LUFTËS