Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

U.A (MEA) Nr.11/2020 Për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës