Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

U.A. 12.2014 Mbi licencimin dhe kushtet për ushrimin e veprimtarisë së përfaqësimit në procedurat doganore