Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Raport për shpenzimet buxhetore për periudhën Janar/Prill të vitit 2016 dhe 2015