Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Raport për shpenzimet buxhetore për periudhën Janar/Prill të vitit 2016 dhe 2015