Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Plotësim ndryshim i UA Nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave