Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Plotësim ndryshim i UA Nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave