Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

PËR TARIFAT E VEÇANTA TË AKCIZËS PËR PRODHIMIN FILLESTAR DHE PRODHIMIN E VOGËL TË PRODUKTEVE ALKOOLIKE TË PRODHUARA NË KOSOVË