Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

PËR TARIFAT E VEÇANTA TË AKCIZËS PËR PRODHIMIN FILLESTAR DHE PRODHIMIN E VOGËL TË PRODUKTEVE ALKOOLIKE TË PRODHUARA NË KOSOVË