Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Nr. 12 (20.09.2017)-Ftese për ofertë Nr 12-Asgjesimi i aparateve