Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Njoftim per zgjatje te afatit te Konkursit per Nepunes Cilil ne DTI