Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIME -Zgjatja e afatit – Ri-tenderim