Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Aseteve/Veturave të Doganës së Kosovës