Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT“Dizajnimi i uniformës zyrtare të Doganës se Kosovës”