Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT /SHITJA E ASETEVE (SHITJA E GJENERATORËVE TË DK-SË )