Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

NJOFTIM PER ANULIMIN Aseteve/Veturave të Doganës së Kosovës Nr. 103.2013 Pjeset: 1,2,3,4,6,7,8,11,12,17,18