Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Marrëveshje për amendimin dhe zgjerimin e Marrëveshjes se Tregtisë së lirë te Evropes Qendrore