Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligjit për TVSH Nr. 05/L-037, publikon listat e bizneseve që u janë aprovuar kërkesat për lirime të TVSH-së në importim të mallërave për Lëndë të parë dhe Pajisje të Teknologjisë Informative.