Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

LIGJI NR.08/L-115 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-021 PËR AKCIZËN NË PRODUKTET E DUHANIT