Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji Nr. 05/L -069 – Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe komunitetit evropian të energjisë atomike, në anën tjetër