Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji Nr. 04/L099 Për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr 03/L-109 Doganor dhe Akcizave të Kosovës