Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji Nr.04/L-099 për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr.03/L-109 Doganor dhe të Akcizave të Kosovës