Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve,Invalidëve ,Veteranëve,Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,Viktimave Civile dhe Familjarëve të tyre