Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji Nr.04/172 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe te drejtat e deshmorëve,invalidëve veteranëve,pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtaretë Kosovës,viktimave të dhun seksuale të luftës,viktimave civile dhe familjarëve të tyre