Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligji nr.03-L-220 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-112 për tatimin e normës së akcizës