Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

LIGJI NR.03/L-054 PËR VULA NË INSTITUCIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS