Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Kodet tarifore, lista e produkteve që pësojnë ndryshime në taksa sipas MSA-së.