Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Këshillë Ligjore – Interpretimi i nenit 183 i Kodit Doganor dhe Akcizave