Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Këshillë Ligjore – Importi i përkohshëm për personat vendor të punësuar në Organizatat