Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Këshillë Ligjore – Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt