Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Këshillë Ligjore – Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt