Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË ASETEVE/VETURAVE TË DOGANËS SË KOSOVËS