Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Doracak mbi rregullat e përfitimit të preferencave tatimore sipas rregullave të origjinës