Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

“Dizajnimi i uniformës zyrtare të Doganës se Kosovës”“Dizajniranje službene uniforme za osoblje Carine Kosova” “Designing of official uniform for Kosovo Customs”