Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

99-UA Per aplikimin – ne proceduren e shqyrtimit te vleres se mallrave te importuara per qellime Doganore