Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

92-UA qe percakton vendet ku do vendosen zyret doganore orari i punes rruget dhe afati kohor per paraqitjen e mallrave te sjella ne Kosove