Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

92-UA qe percakton vendet ku do vendosen zyret doganore orari i punes rruget dhe afati kohor per paraqitjen e mallrave te sjella ne Kosove