Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

86-UA Që përcakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale banderolavene pijet alkoolike