Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

86-UA Që përcakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale banderolavene pijet alkoolike